மகுட வாசகம்
கசடறக் கற்க

பணிக்கூற்று:

தேசிய இலக்குகளுக்கமைவாக சமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் ஏற்புடைய, அறிவு திறன் மனப்பாங்குள்ள, எதிர்கால சவால்களுக்கு முகங்கொடுக்கக்கூடிய, ஆளுமை கொண்ட நற்பிரஜைகளை உருவாக்குதல்.

தூர நோக்கு :
ரமான கல்வியினூடாக தரமான சமூகம்

 

You are here: Home
.அதிபரின் ஆசிச் செய்தி.

அதிபரின் ஆசிச் செய்தி

50 வருட கால வரலாற்றினைக் கொண்டுள்ள எமது பாடசாலை தனது அபிவிருத்திப்பாதையில் இணைத்தளப்பக்கமொன்றினை முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்படுவதை இட்டு நான் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். இவ்விணையத்தளத்தின் மூலமாக மாணவர்களது கற்றல் – கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளும், கல்லுாரியின் நிருவாக ஒழுங்குகளும் இலகு படுத்தபப்டுவதுடன் தேசிய மற்றும் சர்வதேச சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்து வெற்றி கொள்ளக்கூடிய...

Read More..

.OUR BENCH MARK.

OUR BENCH MARK

பல்கலைக்கழகத்திற்கு  தொடர்ச்சியாக மாணவர்களை அனுப்புதல் கவின் கலையான பாடசாலை...

Read More..

.பனிக்கூற்று.

பனிக்கூற்று

தேசிய  இலக்குகளுக்கமைவாக கமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் ஏற்புடைய இ அறிவு திறன் மனப்பாங்குள்ள எதிகால சவால்களுக்கு முகங்கொடுக்கக் கூடிய ஆளுமை கொண்ட நற்பிரஜைகளை உருவாக்கல்...

Read More..

BT/BC/Al-Ameen Maha Vidyalaya

principal250 வருட கால வரலாற்றினைக் கொண்டுள்ள எமது பாடசாலை தனது அபிவிருத்திப்பாதையில் இணைத்தளப்பக்கமொன்றினை முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்படுவதை இட்டு நான் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்.


இவ்விணையத்தளத்தின் மூலமாக மாணவர்களது கற்றல் – கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளும், கல்லுாரியின் நிருவாக ஒழுங்குகளும் இலகு படுத்தபப்டுவதுடன் தேசிய மற்றும் சர்வதேச சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்து வெற்றி கொள்ளக்கூடிய மாணவர் சமுதாயத்தை தோற்றுவிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்குண்டு.

Read more...

schoolபல்கலைக்கழகத்திற்கு  தொடர்ச்சியாக மாணவர்களை அனுப்புதல்

கவின் கலையான பாடசாலை

logoதேசிய  இலக்குகளுக்கமைவாக கமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் ஏற்புடைய இ அறிவு திறன் மனப்பாங்குள்ள எதிகால சவால்களுக்கு முகங்கொடுக்கக் கூடிய ஆளுமை கொண்ட நற்பிரஜைகளை உருவாக்கல்

Created & Support By:

 

OSDA Nenasala, Kattankudy.

final slice 01

Our Bench Mark

bench-mark

School Flag

flag

Copyright © BT/BC/Al Ameen Girls Maha Vidyalaya 2019

Created By AGM.Fahmy (B.Sc) IT - 0779078769