மகுட வாசகம்
கசடறக் கற்க

பணிக்கூற்று:

தேசிய இலக்குகளுக்கமைவாக சமூகத்திற்கும் நாட்டிற்கும் ஏற்புடைய, அறிவு திறன் மனப்பாங்குள்ள, எதிர்கால சவால்களுக்கு முகங்கொடுக்கக்கூடிய, ஆளுமை கொண்ட நற்பிரஜைகளை உருவாக்குதல்.

தூர நோக்கு :
ரமான கல்வியினூடாக தரமான சமூகம்

 

You are here: Home

Students

மாணவர்கள் விபரங்கள்.

Print PDF

BT/BC/Al-Ameen Maha vidiyalaya    

Kattankudy

வகுப்பு ரீதியாக மாணவர் எண்ணிக்கை

 வகுப்பு  மாணவர் தொகை  வகுப்பு  மாணவர் தொகை
6A 39 10A 40
6B  40 10B  42
6C  40 10C  40
6D 40 11A 41
7A 46 11B 41
7B 45 11C 40
7C 43 12 Arts 43
8A 37 12 Commerce 13
8B 39 13 Arts 29
8C 42 13 Commerce 11
9A 33    
9B 32    
9C 35 TOTAL 851
       

மொத்த மாணவர் எண்ணிக்கை – 851

Created & Support By:

 

OSDA Nenasala, Kattankudy.

final slice 01

Our Bench Mark

bench-mark

School Flag

flag

Copyright © BT/BC/Al Ameen Girls Maha Vidyalaya 2019

Created By AGM.Fahmy (B.Sc) IT - 0779078769